ลาดพร้าว 87 เนอร์สซิ่งโฮม PNR

บริการดูแลผู้สูงอายุ บุคคลที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
ผู้ที่มีโรคเรื้อรัง อัมพฤกษ์ อัมพาตผู้ให้อาหารทางสายยาง
พาร์กินสัน แผลกดทับ และผู้พักฟื้นหลังการผ่าตัดภายใต้การ
ควบคุมอย่าง มีระบบระเบียบ ตามหลักการดูแลที่ถูกต้อง
โดยทีมงานวิชาชีพ

 

ให้บริการสันทนาการทำกิจกรรมตามเทศกาลต่างๆ กิจกรรม
ส่งเสริมสุขภาพจิตและส่งเสริมสุขภาพกายให้ผู้สูงอายุ สนุกสนาน
และมีความสุข ด้วยความ ใส่ใจ ตั้งใจในบริการ ด้วยบรรยากาศดี
สะอาด ปลอดภัย มีมาตรฐาน

 

สำหรับผู้สูงอายุและผู้พักฟื้นที่ต้องการฟื้นฟูทางด้านการกายภาพ
ลาดพร้าว 87 เนอร์สซิ่งโฮม PNR ของเรามีบริการจัดหานักกายภาพบำบัด
ที่มีความชำนาญเฉพาะทางมาให้บริการ เป็นคอร์ส เป็นครั้ง 5 ครั้ง
เป็นครั้ง10 ครั้ง พิเศษสำหรับผู้เข้าพัก

 

ห้องพักสำหรับดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุ 2 แบบ